Οροι & προυποθέσεις


 • Όλες οι μοτοσυκλέτες έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη υπέρ τρίτων. Ιατρική κάλυψη δεν παρέχεται για οδηγό ή συνοδηγό.
 • Ο ενοικιαστής πρέπει να συμμορφώνεται σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. και τυχόν παραβάσεις πληρώνονται από τον ίδιο.
 • Η ασφάλεια καλύπτει μόνο τον οδηγό που το όνομά του γράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Ζημιές σε οποιοδήποτε μέρος του οχήματος που προκλήθηκαν λόγω παραβίασης του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού νόμου περί κυκλοφορίας οχημάτων (π.χ. οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών κλπ.) δεν καλύπτονται από καμία ασφάλιση.
 • To ενοίκιο προπληρώνεται και χρήματα δεν επιστρέφονται.
 • Ο πελάτης που επιθυμεί να οδηγήσει εκτός των ορίων του νησιού της Λευκάδας πρέπει να έχει προηγουμένως την έγκριση της SANTAS COMPANY.
 • Διαθέτουμε κράνη για όλους τους αναβάτες για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για τυχόν μή χρήση κράνους, ευθύνεται ο μισθωτής.
 • Ο ενοικιαστής πληρώνει τα καύσιμα που καταναλώνει, και είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το όχημα στην ίδια κατάσταση καυσίμων που το πήρε.
 • Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τον ίδιο τον ενοικιαστή πληρώνεται από τον ίδιο, όποιο κι αν είναι το κόστος. Καθώς επίσης, το αντίστοιχο ποσό για όσες μέρες ακινητοποιηθεί το όχημα.
 • Παρέχεται 24ωρη οδική βοήθεια εντός των ορίων του νησιού της Λευκάδας.
 • Απώλεια απλού κλειδιού χρεώνεται 15 ευρώ, ενώ με immobilizer 70 ευρώ.
 • Ο ελάχιστος χρόνος ενοικίασης είναι 24 ώρες. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του οχήματος, ο πελάτης θα χρεώνεται έξτρα.
 • Ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να ακυρώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο με χρέωση του μισθωτή, οποιαδήποτε στιγμή διαπιστώσει κακή χρήση του οχήματος.
 • Απαγορεύεται η οδήγηση στις αμμουδιές.
 • Οποιαδήποτε κράτηση γίνεται με ομάδα οχημάτων (π.χ. Group B, D) και όχι με τον τύπο του.
 • Όποιος πελάτης επιθυμεί πλήρη ασφάλιση μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία μας, καθώς εξαρτάται από την κατηγορία του οχήματος.
 • Οι τιμές του τιμοκαταλόγου και οι όροι είναι δυνατόν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.